Služby

Zpracování požárně bezpečnostního řešení pro Váš objekt.

Poradenství v oblasti stavebního práva při jednání se stavebním úřadem.

Služby nabízím stavebníkům, investorům, projektantům či stavebním firmám.