O mě

Jmenuji se Hana Petrmichlová.

V roce 2007 jsem dostudovala Vyšší odbornou školu v Plzni, obor stavebnictví se zaměřením na požární bezpečnost staveb.

Vzhledem k tomu, že mě problematika požární ochrany zajímala, ve studiu jsem pokračovala na Vysoké škole Báňské, obor požární bezpečnost staveb a technologií, a kterou jsem v roce 2014 úspěšně dokončila.

Během studia jsem pracovala na stavebním úřadě a následně na Krajském úřadě Plzeňského kraje v oblasti stavebního práva.

V současné době se zabývám především zpracováním požárně bezpečnostních řešení.